Vilkår og betingelser

Les disse vilkårene for bruk nøye

Ved å gå inn på eller på annen måte bruke dette nettstedet, samtykker du til å være bundet kontraktsmessig av disse bruksvilkårene.

VILKÅR FOR BRUK

Ikrafttredelsesdato: 1. juni 2018

Sist oppdatert: 26. februar 2020

Gjennomgå materielle endringer og effektive datoer bla til bunnen av siden.

1.Partene. Partene til disse bruksvilkårene er du og eieren av denne Mesier.com-virksomheten, Mesier AS. Alle referanser til «vi», «oss», «vår», denne «webside» eller dette «nettstedet» skal tolkes å bety dette nettstedet virksomhet og Mesier AS

2. Endring. Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene for bruk når som helst, og uten forhåndsvarsel, ved å legge ut en endret bruksbetingelse som alltid er tilgjengelig via lenken til brukervilkår på nettstedets hjemmeside. Du bør bla til bunnen av denne siden med jevne mellomrom for å se gjennom materielle modifikasjoner og effektive datoer. DIN FORTSATTE BRUK AV DETTE SIDEN FØLG VÅR POSTING AV EN MODIFIKASJONSMELDING ELLER NYE VILKÅR FOR BRUK PÅ DENNE NETTSTEDET VIL FORESTILL bindende aksept av modifiseringen eller nye bruksbetingelser.

3. Bruk og begrensninger. Med forbehold om disse bruksvilkårene og personvernreglene våre, kan du bruke de offentlige områdene på dette nettstedet, men bare for dine egne interne formål. Du samtykker i å ikke få tilgang til (eller forsøke å få tilgang til) dette nettstedet på noen annen måte enn gjennom grensesnittet vi leverer, med mindre du har fått lov til det i en egen avtale. Du samtykker i å ikke få tilgang til (eller forsøke å få tilgang til) dette nettstedet på noen automatiserte måter (inkludert bruk av skript eller webcrawlere), og du samtykker i å overholde instruksjonene som er angitt i en robots.txt-fil som finnes på dette nettstedet. Du er ikke autorisert til (i) videreselge, underlisens, overføre, tildele eller distribuere nettstedet, dets tjenester eller innhold; (ii) endre eller lage avledede verk basert på nettstedet, dets tjenester eller innhold; eller (iii) «ramme opp» eller «speil» nettstedet, dets tjenester eller innhold på en hvilken som helst annen server eller Internett-aktivert enhet. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i denne avtalen, forbeholdes av oss og våre lisensgivere.

4. Overvåking. Vi forbeholder oss retten, men ikke plikten, til å overvåke din tilgang og bruk av dette nettstedet uten varsel til deg. Vi kan registrere eller logge din bruk på en måte som er angitt i vår personvernpolicy som er tilgjengelig via koblingen Personvern på dette nettstedets hjemmeside.

5. Separate avtaler. Du kan skaffe produkter, tjenester og / eller innhold fra dette nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å kreve at du samtykker i separate avtaler som betingelse for din bruk og / eller kjøp av slike produkter, tjenester og / eller innhold.

6. Eierskap. Materialet som leveres på dette nettstedet er beskyttet av lov, inkludert, men ikke begrenset til, USAs copyright-lovgivning og internasjonale traktater. Opphavsretten og annen intellektuell eiendom på innholdet på dette nettstedet eies av oss og / eller andre. Bortsett fra de begrensede rettighetene som er gitt her, er alle andre rettigheter forbeholdt.

7. Ansvarsfraskrivelse. Bortsett fra som kan leveres i noen separate skrivne avtaler signert av partene, tjenestene, innholdet og / eller produktene på dette nettstedet er levert «AS-IS», og vi heller ikke noen av våre lisensatorer gjør noen representasjon eller garanti TIL LIKE PRODUKTER, TJENESTER OG / ELLER INNHOLD. Bortsett fra som kan gis i noen separat, avtalt skriftlig avtale signert av partene eller separat avtale med opprinnelse fra dette nettstedet, denne siden og dens lisensgivere spesifikt forbehold, til alle unntak, STED ELLER PRODUKTER, TJENESTER OG / ELLER INNHOLD TILKJENTE FRA DENNE NETTSIDEN, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISJONTE GARANTIER FOR SALGBARHET, FULLIGHET, TIDLIGHET, KORREKTIGHET, IKKE-INFRINTERING ELLER FITNESS FOR NOEN DELTIDIGT FORMÅL. DENNE SIDEN OG DETTE LISENSJONERNE representerer ikke eller garanterer at dette nettstedet, produktene, tjenestene og / eller innholdet: (A) VIL være trygge, tidsmessige, uinstruerte eller feilfrie eller operere i kombinasjon med noen annen hardware, programvare, system ELLER DATA, (B) vil oppfylle dine krav eller forventninger, eller (c) vil være fri for virus eller andre skadelige komponenter. DISSE ANSVARSFRASKRIVERNE KONSTITUTER EN VESENTLIG DEL AV DENNE AVTALEN. INGEN KJØP ELLER BRUK AV VARENE TILBUDET AV DENNE NETTSIDEN ER GODKJENT HERUNDER Bortsett fra disse ansvarsfriskrivelsene. HVIS implisitte garantier ikke kan fraskrives i henhold til gjeldende lov, er noen implisitte garantier begrenset i løpet av den periode som kreves av gjeldende lov. Noen stater eller jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på hvor lang tid en implisitt garanti kan vare, så de ovennevnte begrensningene kan ikke gjelde deg.

8. Ansvarsbegrensning. UNDER HENDELSEN SKAL DETTE NETTSTEDET OG / ELLER DETTE LISENSJONERNE ER ANSVARLIG FOR NOEN TIL DIREKTE, INDIREKTE, PUNITIV, SPESIELLE, EXEMPLERENDE, HENDELIGE, KONSEKVENSANDE ELLER ANDRE SKADER AV NOEN TYP ELLER TYP (INKLUDERT TAP AV DATA, INNKOMST, ELLER ANVENDELSER, BRUK ANNEN ØKONOMISK FORDEL) UTE AV, ELLER PÅ NOEN MÅTE TILKNYTTET TIL DETTE NETTSIDEN, DETS PRODUKTER, TJENESTER, OG / ELLER INNHOLD, NOEN INTERRUPTJON, UNAKTIGHET, FEIL ELLER UTLATNING, Uansett årsak, til og med hvis dette nettstedet eller våre lisensører har blitt skrevet ut RÅDDRAGT OM MULIGHETEN FOR SUKKELIGE SKADER.

9. Koblinger til dette nettstedet. Vi gir deg en begrenset, tilbakekallbar og eksklusiv rett til å opprette en hyperkobling til dette nettstedet, forutsatt at lenken ikke fremstiller oss eller våre produkter eller tjenester i en falsk, villedende, nedsettende eller krenkende sak. Du må ikke bruke noen logo, varemerke eller handelsnavn som kan vises på dette nettstedet eller annet proprietært grafisk bilde i lenken uten vårt forhåndsskrevne skriftlige samtykke.

10. Koblinger til tredjeparts nettsteder. Vi gjennomgår eller kontrollerer ikke tredjeparts nettsteder som lenker til eller fra dette nettstedet, og vi er ikke ansvarlige for innholdet deres, og representerer ikke at innholdet er korrekt eller passende. Din bruk av ethvert tredjeparts nettsted skjer på eget initiativ og på egen risiko, og kan være underlagt de andre nettsteders vilkår for bruk og personvernregler.

11. Deltakelse i kampanjer fra annonsører. Du kan inngå korrespondanse med eller delta i kampanjer fra annonsører som markedsfører deres produkter, tjenester eller innhold på dette nettstedet. All slik korrespondanse eller deltakelse, inkludert levering av og betaling for produkter, tjenester eller innhold, er utelukkende mellom deg og hver slik annonsør.

12. Informasjon om forbrukerrettigheter; California Civil Code seksjon 1789.3. Hvis dette nettstedet tar betalt for tjenester, produkter, innhold eller informasjon, vil prisinformasjon bli lagt ut som en del av bestillingsprosessen for dette nettstedet. Vi opprettholder spesifikk kontaktinformasjon inkludert en e-postadresse for varsler om klager og for henvendelser angående prispolitikk i compliance med California Civil Code avsnitt 1789.3. All korrespondanse skal rettes til vår agent for varsel på følgende adresse: Melding om forbrukerrettigheter klage eller prisforespørsel:

Mesier AS
Attn: Privacy And Cookie Policy Officer
Mosseveien 148
1172 Oslo 
Norway 
Email: post@mesier.com
Telephone: +47 (98) 26 05 80

Du kan kontakte oss med klager og henvendelser angående priser, og vi vil undersøke disse spørsmålene og svare på henvendelsene. Klagehjelpsenheten for avdeling for forbrukertjenester ved avdeling for forbrukerforhold kan kontaktes skriftlig på 1020 N. Street, # 501, Sacramento, CA 95814, eller på telefon 1-916-445-1254.

13. Arbitration. Except for actions to protect intellectual property rights and to enforce an arbitrator’s decision hereunder, all disputes, controversies, or claims arising out of or relating to this Agreement or a breach thereof shall be submitted to and finally resolved by arbitration under the rules of the International Chamber of Commerce («ICC») then in effect. There shall be one arbitrator, and such arbitrator shall be chosen by mutual agreement of the parties in accordance with ICC rules. The arbitration shall take place in Sarpsborg, Norway, and may be conducted by telephone or online. The arbitrator shall apply the laws of the Norway to all issues in dispute. The controversy or claim shall be arbitrated on an individual basis, and shall not be consolidated in any arbitration with any claim or controversy of any other party. The findings of the arbitrator shall be final and binding on the parties, and may be entered in any court of competent jurisdiction for enforcement. Enforcements of any award or judgment shall be governed by the United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Should either party file an action contrary to this provision, the other party may recover attorney’s fees and costs up to $1000.00.

14. Jurisdiksjon og verneting. Domstolene i Norges domstoler skal være den eksklusive jurisdiksjonen og verneting for alle rettslige forhandlinger som ikke er voldgitt i henhold til disse bruksvilkårene.

15. Kontrollerende lov. Denne avtalen skal tolkes under lovene i Norge, unntatt regler om lovkonflikter. Søknaden FNs avtalekontrakt for internasjonalt salg av varer er uttrykkelig ekskludert.

16. Overføring av personlig informasjon utenfor hjemlandet. All personlig informasjon som vi kan samle inn på dette nettstedet, kan lagres og behandles på våre servere lokalisert i USA eller i et hvilket som helst annet land hvor vi, eller våre tilknyttede selskaper, datterselskaper eller agenter vedlikeholder fasiliteter. Du samtykker til slik overføring av personlig informasjon utenfor hjemlandet ditt til et slikt sted.

17. Delbarhet. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene blir erklært ugyldig eller ikke kan håndheves, skal en slik bestemmelse anses endret i den grad det er nødvendig og mulig for å gjøre den gyldig og rettskraftig. Under enhver omstendighet skal ubestemmeligheten eller ugyldigheten av noen bestemmelse ikke påvirke noen annen bestemmelse av disse vilkårene, og disse vilkårene skal fortsette i full kraft og virkning og tolkes og håndheves, som om en slik bestemmelse ikke var inkludert, eller hadde blitt endret som ovenfor gitt, etter hva som måtte være tilfelle.

18. Force Majeure. Vi skal ikke være erstatningsansvarlige for forsinkelser eller svikt i levering som skyldes årsaker utenfor vår rimelige kontroll og uten vår skyld eller uaktsomhet, inkludert, men ikke begrenset til, handlinger fra Gud, handlinger fra sivil eller militær myndighet, branner, opptøyer , kriger, embargoer, forstyrrelser på Internett, hackerangrep eller kommunikasjonssvikt.

19. Personvern. Vennligst les nettstedets personvernregler som også styrer besøket ditt på dette nettstedet. Personvernreglene våre er alltid tilgjengelige på hjemmesiden til hjemmesiden vår.

20. Mesier AS leverer programvare som en tjeneste som øyeblikkelig gjøres tilgjengelig etter betaling

21. Mesier AS tilbyr ikke refusjon eller retur