Vår grunnversjon med en bruker

Personlig register / Profillager (maks 3 profiler).


Kunderegister (maks. 30 profiler)


Tilpassbare felt


On-Boarding/Offboarding


Organisasjon / konsernstruktur


Støtte for flere språk


Undersøkelser og dokumentasjon


Oversikt over systemdokumentasjon / behandlingsavtaler


Datakartlegging og analyse


Mobil tilgang portal / samtykke råd


Oversikt over trussel om mobilprofildata


Rapporter / kunde- og ansattes oversiktNOK 390

+ NOK 10  per ansatt per måned

Utvidede profiler


Opptil 1000 kundeprofiler


Integrasjoner (Full API-støtte)


Hendelser og tiltak (HMS og skade)Mobilvarsler (f.eks. Brudd på GDPR)

NOK 690

+ NOK 20 per ansatt per måned

Enkel planoversikt


Fravær og ferieregistrering


Gjennomgang av ansattes prestasjoner, utviklingssamtaler og annen administrativ oppfølging


Fraværsovervåking


Arbeidsflyt. Lag dine egne oppfølgingsprosesser og handlingsplan (f.eks. Enkel kompetanseoppfølging, omstillingsprosesser osv ..)


Ansettelseskontrakter


Elektronisk signatur


Plugin for personlig mappe på -

Microsoft Onedrive / Google Disk / Dropbox

NOK 990

+ NOK 45 per ansatt per måned

Oppgave og prosjektledelse


Oversikt over pågående og ventende oppgaver


Tidsporing


Oversikt over intern og ekstern tid


Mobilapp for ansatte med enkel tidssporing, sjekklister, opplastinger av bilder og signering av kommentarer


Kunde- og kontaktoversikt

Egenskaper

Kjerne

Dokumentasjon

Enkel vurdering

Manuell oppdagelse av data (applikasjoner)

Enbruker

Profillagring (maks. 3 profiler)

Tilpassbare felt

Onboarding / Offboarding

Organisasjon / konsernstruktur

Støtte for flere språk

Undersøkelser og dokumentasjon

Systemdokumentasjon

Datakartlegging og analyse

Mobil tilgangsportal

Rapporter

Samtykkestyring (30 kunder og 3 ansattes profiler i GRATIS)

Utvidede profiler / flerbrukere og support

Mail og telefonstøtte

Integrasjoner (Full API-støtte)

Hendelser og tiltak (HMS og skade)

Mobilvarsler (f.eks. Brudd på GDPR)

Enkel planoversikt

Fravær og ferieregistrering / Fraværsovervåking

Administrativ oppfølging (resultatanmeldelser, utviklingssamtaler ...)

Tilpassbare arbeidsflyter

Arbeidskontrakt

Elektronisk signatur

Plugin for personlig mappe på Onedrive / Google Disk / Dropbox

Oppgave / prosjektledelse

Overvåkende oppgaver

Tidsporing

Intern / ekstern tidsoversikt

Ansattes mobilapp 

Kunde- / kontaktoversikt

De første 12 månedeneGjentakende


GjentakendeGjentakende