Personvern og informasjonskapsler

PRIVACY OG COOKIE POLICY

Ikrafttredelsesdato: 06. oktober 2013

For å se gjennom materielle modifikasjoner og deres effektive datoer, bla til bunnen av siden.

1.INTRODUKSJON
Mesier AS eier og driver denne mesier.com-virksomheten. Alle referanser til mesier.com, «vi», «oss», dette «nettstedet» eller dette «nettstedet» skal tolkes til å bety Mesier AS. Vi forstår at besøkende på dette nettstedet er opptatt av personvern til informasjon. Følgende beskriver personvern og informasjonskapsler vedrørende informasjon, inkludert personlig informasjon (definert nedenfor), som vi samler inn via dette nettstedet, og vår policy om informasjonskapsler. Ved å bruke dette nettstedet godtar du den fremgangsmåten som er beskrevet i denne retningslinjene for personvern og informasjonskapsler.

2. HVORDAN VI MODIFISERER DENNE PRIVACY POLICY
Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvern- og cookie-policyen når som helst, og uten forhåndsvarsel, ved å legge ut en endret personvern- og cookie-policy som alltid er tilgjengelig ved å klikke på «Privacy and Cookie Policy» -lenken på nettstedets hjemmeside. Din fortsatte bruk av dette nettstedet indikerer at du aksepterer den endrede retningslinjene for personvern og informasjonskapsler.
Du bør sjekke retningslinjene for personvern og informasjonskapsler gjennom denne koblingen med jevne mellomrom for å endre dem ved å klikke på lenken som er gitt øverst i retningslinjene for personvern og informasjonskapsler for å få en oversikt over materielle modifikasjoner og effektive datoer.
Når det gjelder personopplysninger (definert nedenfor), vil vi, hvis noen endringer er vesentlig mindre begrensende for vår bruk eller utlevering av den personlige informasjonen du tidligere har gitt ut, få ditt samtykke før vi implementerer slike revisjoner med hensyn til slik informasjon.

3. PROSESSOR PÅ BEHALF AV KONTROLLER AV DATAKONTROLLER
Mesier AS gir sine kunder en portal for online samarbeid med partnere for innkjøp, utvikling og markedsføring av programvare, informasjon og tjenester over Internett («Tjenesten»). I denne egenskapen eier eller kontrollerer vi ikke noe av informasjonen vi behandler på vegne av våre kunder; all slik informasjon eies og kontrolleres av våre kunder (datakontrollerne). Vi mottar denne informasjonen bare som en prosessor på vegne av kundene våre.
I vår kapasitet som prosessor på vegne av våre datakontrollantkunder behandler vi data i overenstemmelse med instruksjonene fra en datakontrollantkunder. Vi kjenner ikke til hvilken type informasjon som faktisk blir behandlet eller lagret av våre datakontrollerkunder på våre systemer, og vi har ingen generell direkte tilgang til slik informasjon, bortsett fra det som uttrykkelig er godkjent av våre datakontrollantkunder.
Hvis du er en person som samhandler med en datakontrollantkund hos tjenesten vår, og ikke lenger ønsker å bli kontaktet av den datakontrollantkunden, kan du kontakte den datakontrollantkunden direkte.

4. TYPEN INFORMASJON VI HENTER direkte fra deg
Personlig informasjon. Vi samler inn personlig informasjon som kan brukes til å identifisere deg («Personlig informasjon»). Personlig informasjon som vi samler inn, kan variere med hvert enkelt formål du gir den, og den kan omfatte en eller flere av følgende kategorier: navn, fysisk adresse, en e-postadresse, telefonnummer, kredittkortinformasjon inkludert kredittkortnummer, utløp dato og faktureringsadresse.
Ikke-personlig informasjon. Vi forbeholder oss retten til å samle inn anonym, ikke-personlig informasjon når du navigerer gjennom dette nettstedet ved hjelp av forskjellige analyser og rapporteringsteknologier som informasjonskapsler og nettlesere. I tillegg forbeholder vi oss retten til å samle inn slik som nettlesertypen din, URL-en til det forrige nettstedet du besøkte, datamaskinens operativsystem og IP-adresse (Internett-protokoll), Internett-domene og vertsnavnet, din Internett-leverandør, dine clickstream-data , og datoene og tidspunktene du kan få tilgang til dette nettstedet og bestemte sider (alt det foregående blir referert til som «Ikke-personlig informasjon»). Ikke-personlig informasjon er i det vesentlige anonym når den samles inn; Det er imidlertid mulig at ikke-personlig informasjon kan brukes til å identifisere deg, men vi vil ikke bruke ikke-personlig informasjon til dette formålet.

5. HOW AND WHEN WE COLLECT INFORMATION DIRECTLY FROM YOU
Personal Information. We collect Personal Information at the time you provide it to us. We collect Personal Information through sign-up or registration forms for purposes of product and online service marketing, sales (including credit card information), registration and support, billing activities including without limitation invoicing and collection, and customer communications regarding our products and services. Personal Information that we collect may vary with the each sign-up or registration.
Your Communications With Us. We also collect Personal Information that we receive from you as you communicate with us.

6. VÅRE POLITIKKER FOR PERSONLIG INFORMASJON SAMLET DIREKT FRA DEG
Legge merke til. Personlig informasjon samlet inn direkte fra deg vil bare bli brukt til formålene med vår tjeneste.
Valg. Vi vil behandle personlig informasjon samlet inn direkte fra deg bare for formålene med vår tjeneste. Vi vil også gi deg muligheten til når som helst å trekke tilbake samtykke («bortvalg») fra behandlingen som din personlige informasjon ble samlet inn av oss, i hvilket tilfelle din personlige informasjon ikke vil bli behandlet videre; Imidlertid kan bortvalget ditt føre til at du ikke kan bruke tjenesten vår.
Dataintegritet. Vi gjør rimelige tiltak for å sikre at personlig informasjon som samles inn direkte fra deg, holdes nøyaktig, fullstendig, aktuell og ellers pålitelig i forhold til formålet med vår tjeneste, og ikke er overdreven for de formålene den skal behandles for; Du har imidlertid ansvaret for å hjelpe oss med å opprettholde nøyaktig, fullstendig og aktuell personlig informasjon om deg.
Adgang. Ved mottak av en skriftlig forespørsel vil vi gi deg rimelig tilgang til personlig informasjon samlet inn direkte fra deg. Vi vil også ta rimelige tiltak for å tillate deg å gjennomgå personlig informasjon som er samlet inn direkte fra deg for å korrigere den informasjonen, med forbehold om følgende unntak:

  • når den forespurte informasjonen gjelder en pågående etterforskning, rettssaker eller potensiell rettstvist,
  • når byrden eller utgiftene ved å gi tilgang ville være uforholdsmessige til risikoen for personvernet til den identifiserbare personen, eller
  • når rettighetene til andre enn deg ville bli krenket.
    Videreoverføring. Hvis og når vi overfører personlig informasjon samlet inn direkte fra deg eller fra våre kunder som fungerer som datakontrollere (i) til tredjeparts databehandlere for å utføre behandlingsoppgaver på våre vegne og under våre instruksjoner, og (ii) hvis ikke annet er angitt i avsnitt 8 nedenfor krever vi at disse overførerne enten: (i) abonnerer på USA-EU og / eller USA-Sveitske Safe Harbor-prinsippene, EUs databeskyttelsesdirektiv og / eller den sveitsiske føderale loven om databeskyttelse, eller et annet funn av tilstrekkelighet; eller (ii) å inngå en skriftlig avtale med Mesier AS som krever at de skal tilby det samme beskyttelsesnivået som vi gir.
    Sikkerhet. Vi har vedtatt en sikkerhetspolicy for å beskytte personlig informasjon samlet inn direkte fra deg og fra våre kunder som fungerer som datakontrollere mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring, endring og ødeleggelse. Denne policyen inkluderer rimelige og hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, inkludert uten begrensning, passordbeskyttelse for online informasjonssystemer, begrenset tilgang til personlig informasjon og tekniske standard sikkerhetstiltak i bransjen. Vår sikkerhetsansvarlig er ansvarlig for å utføre undersøkelser av påståtte brudd på datamaskiner eller nettverk, hendelser eller problemer og omgående iverksette eventuelle nødvendige saneringer. Våre ansatte blir periodisk varslet om sitt ansvar i forbindelse med sikkerhetspolitikken. Vår sikkerhetsansvarlig er ansvarlig for at passende disiplinære tiltak blir tatt mot de som bryter sikkerhetspolitikken vår.

7. HVORDAN VI bruker informasjon som er samlet direkte fra deg
Vi bruker din personlige informasjon samlet inn direkte fra deg for utførelsen av våre tjenester, vår private, interne rapportering for dette nettstedet og sikkerhetsvurderinger for dette nettstedet.
Vi kan bruke din personlige informasjon som er samlet inn direkte fra deg for å sende deg e-post og / eller forhåndsinnspilte telefonmeldinger (se E-post og forhåndsinnspilte telefonmeldinger; OPT-OUT nedenfor).
Vi binder eller knytter IKKE din personlige informasjon som er samlet direkte fra deg til ikke-personlig informasjon med vedvarende identifikatorer. For eksempel vil vi ikke knytte eller knytte e-postadressen din (personlig informasjon) med informasjon samlet inn av en informasjonskapsel angående hvor lang tid du besøker nettstedet vårt (ikke-personlig informasjon).
Vi forbeholder oss retten til å utnytte ikke-personlig informasjon fullt ut. Vi kan for eksempel bruke ikke-personlig informasjon for å gi bedre service til besøkende, tilpasse nettstedet basert på dine preferanser, sammenstille og analysere statistikk og trender om bruken av dette nettstedet, og på annen måte administrere og forbedre dette nettstedet for din bruk.

8. HVORDAN VI avslører informasjonen din
Generell informasjonspolicy. Vår generelle policy er at vi ikke vil dele, selge, leie eller gi tilgang til din personlige informasjon til andre. De eneste unntakene fra denne generelle policyen: (i) er beskrevet i underavsnittene nedenfor, og (ii) hvis du eksplisitt godkjenner gjennom nettstedet vårt. Vi forbeholder oss retten til å avsløre ikke-personlig informasjon uten begrensninger.
Offentliggjøring til tilknyttede selskaper. Vi forbeholder oss retten til å gi din personlige informasjon til alle tilknyttede enheter vi måtte ha, inkludert våre datterselskaper. Tilknyttede enheter er enheter som vi lovlig kontrollerer (ved stemmerett) eller som kontrollerer oss.
Offentliggjøring til tjenesteleverandører for drift av nettsteder. Vi forbeholder oss retten til å avsløre din personlige informasjon til våre pålitelige tjenesteleverandører som hjelper oss med drift og vedlikehold av dette nettstedet. Vi kan for eksempel bruke tredjeparter til å behandle betalinger, være vertskap for serverne våre, gi sikkerhet og tilby produksjon, oppfyllelse, optimalisering, analyse og rapporteringstjenester. Vi vil gjøre kommersielt rimelige anstrengelser for å få disse tredjepartene til å avtale å holde informasjonen din i tillit eller til å avsløre informasjon bare til tredjepart som vi tror i god tro har innført og følger personvern og sikkerhetspolitikk som er akseptabel for oss.
Avsløring til etterfølgere. Hvis vi er anskaffet av eller fusjonert med en tredjepart, eller hvis vi selger denne nettstedsvirksomheten eller en virksomhet fra denne nettsiden, forbeholder vi oss retten til å overføre din personlige informasjon som en del av slik fusjon, anskaffelse, salg eller annet endring av kontroll. I det usannsynlige tilfellet av konkurs, insolvens, omorganisering, mottak eller oppdrag til fordel for kreditorer, eller anvendelse av lover eller rettferdige prinsipper som påvirker kreditorers rettigheter generelt, forbeholder vi oss retten til å overføre din personlige informasjon for å beskytte våre rettigheter eller som loven krever.
Avsløring hendelse av juridisk prosess og håndhevelse. Vi forbeholder oss retten til å avsløre din personlige informasjon hvis vi har en god tro på at tilgang, bruk, bevaring eller utlevering av slik informasjon er rimelig nødvendig (i) for å tilfredsstille gjeldende lov, forskrift, juridisk prosess eller rettskraftig statlig forespørsel (som f.eks. for eksempel å overholde en stevning eller rettskjennelse), eller (ii) for å undersøke eller håndheve brudd på våre rettigheter eller sikkerheten på dette nettstedet.
Videregivelse til våre markedsføringspartnere og forhandlere; Dine personvernrettigheter i California i USA. Vi forbeholder oss retten til å utlevere din personlige informasjon til hvilket som helst av våre (i) markedsføringsselskaper som henviste deg til nettstedet vårt for salg av oss, og (ii) forhandlere som kan selge våre produkter på nytt og produktene til våre kunder som bruk vår tjeneste. Vi kan også utlevere din personlige informasjon til alle markedsføringspartnere som kan delta i tilbudet eller tilknyttet oppfyllelse. Forstå at du har opphav til disse markedsføringsdrivende selskapene og forhandlerne, og at informasjonen du måtte gi dem er underlagt personvernreglene deres. California Civil Code § 1798.83 tillater innbyggere i California å be om visse opplysninger om utlevering av deres personlige informasjon til tredjepart for direkte markedsføring. Du kan be om mer informasjon om overholdelse av California Civil Code seksjon 1798.83 (Se KONTAKT OSS nedenfor). Vær oppmerksom på at vi bare er pålagt å svare på en forespørsel per registrant hvert år, og vi er ikke pålagt å svare på forespørsler fremsatt på annen måte enn gjennom denne adressen

9. SPESIFIKKE OPPLYSNINGER OM KOKSJONER OG NETTBAKONER
Cookies. En «cookie» er en liten programvarefil som er lagret midlertidig eller plassert på datamaskinens harddisk. Hovedformålet med en cookie er å la en webserver identifisere datamaskinen og nettleseren din, og skreddersy websider og / eller påloggingsinformasjon til dine preferanser. Informasjonskapsler hjelper oss med å få vist informasjonen du trenger for å bruke funksjonene til tjenesten og annen informasjon som vi anser for å være av interesse for deg. Ved å samle og huske informasjon om nettstedets preferanser gjennom informasjonskapsler, kan vi gi en bedre web- og markedsføringsopplevelse. Informasjonskapsler gir oss ikke tilgang til brukernes datamaskiner, og informasjonen vi samler inn via informasjonskapsler inkluderer ikke personlig informasjon.
Når du bruker tjenesten bruker vi «øktkaker», som lar oss identifisere nettleseren din unikt mens du er logget inn og for å behandle dine online transaksjoner. Session-informasjonskapsler forsvinner fra datamaskinen din når du lukker nettleseren eller slår av datamaskinen. Vi bruker også «vedvarende informasjonskapsler» for å identifisere deg som mesier.com-kunde, agent eller sluttbruker og gjøre det lettere for deg å logge deg på og bruke tjenesten. Vedvarende informasjonskapsler forblir på datamaskinen din etter at du har lukket nettleseren eller slått av datamaskinen.
Vi bruker forskjellige kategorier av informasjonskapsler, som er oppsummert nedenfor sammen med alternativene tilgjengelig for deg for å administrere dem.
Vesentlig: Viktige informasjonskapsler er de som er avgjørende for funksjonaliteten til tjenesten. Vi bruker disse informasjonskapslene for å holde en bruker logget inn i Tjenesten og huske relevant informasjon når brukeren kommer tilbake til Tjenesten.
Funksjonell: Vi bruker funksjonelle informasjonskapsler for å spore brukernes aktiviteter i tjenesten, forstå deres preferanser og forbedre deres brukeropplevelse. Disse informasjonskapslene kan også brukes til å huske konfigurasjoner av tjenesten som du kan tilpasse.
Markedsføring: Vi engasjerer tredjepartsleverandører til å servere en rekke markedsføringskapsler som lar oss spore og analysere bruks-, navigasjons- og annen statistisk informasjon fra besøkende på nettstedet mesier.com. Denne informasjonen inkluderer ikke personlig informasjon, selv om vi kan knytte denne informasjonen på nytt til personlig informasjon vi har samlet inn når den blir mottatt. Markedsføringskapsler brukes også til å spore resultatene til våre annonser og blir ansatt i tredjeparts annonseringsnettverk som vi bruker. Disse annonsenettverkene følger aktiviteter på nettet til besøkende på mesier.com-nettstedet og bruker denne informasjonen til å informere, optimalisere og tjene skreddersydde annonser på mesier.com-nettstedet eller på andre nettsteder du besøker som vi tror vil mest mulig promotere tjenesten for deg. Vi bruker også tredjeparter for å samle informasjon som hjelper oss med andre metoder for å «ommarkere» tjenesten vår for besøkende på nettstedet mesier.com, inkludert tilpasset e-postkommunikasjon.
Du kan generelt akseptere eller avvise bruken av informasjonskapsler gjennom en funksjonalitet som er innebygd i nettleseren din.
Hvis du vil lære mer om informasjonskapsler, eller hvordan du kontrollerer eller sletter dem, kan du gå til http://www.aboutcookies.org for detaljert veiledning. I tillegg tillater visse tredjeparts annonseringsnettverk, inkludert Google, brukere å velge bort eller tilpasse preferanser tilknyttet internett surfing. Hvis du vil lære mer om denne funksjonen fra Google, kan du gå til www.google.com/settings/ads/onweb/. Vær oppmerksom på at hvis du velger å deaktivere nettleserens mulighet til å godta informasjonskapsler, kan det hende at du ikke har tilgang til eller dra nytte av mange funksjoner i tjenesten.
Nett Beacons. Et nettfyr er et elektronisk bilde som er plassert i koden til en webside. Vi forbeholder oss retten til å bruke nettfyr for å overvåke trafikkmønstrene til brukere fra en av sidene våre til en annen og for å forbedre nettstedets ytelse.

10. OPPDATERING AV PERSONLIG DEKKET INFORMASJON
På forespørsel vil vi tillate deg å be om eller gjøre endringer eller oppdateringer av personlig informasjon samlet inn direkte fra deg for legitime formål. Vi ber om identifikasjon før godkjennelse av slike forespørsler. Vi forbeholder oss retten til å avslå alle forespørsler som er urimelig repeterende eller systematiske, krever urimelig tid eller krefter fra vårt tekniske eller administrative personell, eller undergraver andres personvernrettigheter. Vi forbeholder oss retten til å tillate deg å få tilgang til din personlige informasjon på enhver konto du oppretter på dette nettstedet for å gjøre dine egne endringer eller oppdateringer, og i slike tilfeller vil instruksjoner for å gjøre slike endringer eller oppdateringer bli gitt der det er nødvendig.

11. E-post og forhåndsinnspilte telefonmeldinger; UTMELDINGS
Dette nettstedet behandler e-postmeldinger og andre elektroniske meldinger som sendes gjennom dette nettstedet og ikke kan sees av andre som konfidensielle og private, bortsett fra det som kreves i gjeldende lov.
Hvis du gir oss din e-postadresse som en del av personlig informasjon samlet inn direkte fra deg, kan du motta periodiske meldinger fra oss med informasjon som er spesifikk for nettstedet og kreves for normal funksjon av nettstedet så vel som for nye produkter eller tjenester eller kommende arrangementer eller tilbud fra oss. Hvis du foretrekker å ikke motta disse periodiske e-postmeldingene, kan du melde deg av ved å følge instruksjonene i e-posten. Noen av disse e-postmeldingene fra oss kan inneholde kampanjetilbud på vegne av tredjeparts markedsføringspartnere som vi velger; I disse tilfellene deler vi imidlertid IKKE din personlige informasjon med tredjepart markedsføringspartner i forbindelse med utsendelsen; vi sender mailingen for dem. Imidlertid, hvis du klikker på en av koblingene til deres nettsteder eller godtar noen av disse kampanjetilbudene, vil din klikkinformasjon og all informasjon du gir i prosessen med registrering eller kjøp bli overført til disse nettstedene. Vi har ikke noe ansvar eller ansvar for retningslinjene og praksisene på disse nettstedene. Du må være nøye med å lese personvernreglene som er lagt ut på noen av disse nettstedene før du gir informasjon til dem.
Hvis du gir oss ditt telefonnummer. Personlig informasjon samlet inn direkte fra deg, kan du motta periodiske forhåndsinnspilte meldinger fra oss med informasjon som er spesifikk for nettstedet og kreves for normal funksjon av nettstedet, så vel som for nye produkter eller tjenester eller kommende arrangementer eller tilbud fra oss. Hvis du foretrekker å ikke motta periodiske forhåndsinnspilte meldinger, kan du melde deg av ved å følge instruksjonene i meldingen.

12. LINKS til andre sider; ONLINE annonser
Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder vi har et forretningsforhold med. Disse koblingene kan inneholde online annonser som vi anser som passende. Hvis du klikker på en av koblingene til deres nettsteder eller godtar noen av kampanjetilbudene deres, vil din klikkinformasjon og all informasjon du gir i prosessen med registrering eller kjøp bli overført til disse nettstedene. Vi har ikke noe ansvar eller ansvar for retningslinjene og praksisene på disse nettstedene. Du må være nøye med å lese personvernreglene som er lagt ut på noen av disse nettstedene før du gir informasjon til dem.

13. BARNES ONLINE-POLITIKK Vi er opptatt av å bevare personvern på nettet for alle besøkende på nettstedet, inkludert barn. Dette nettstedet er et generelt publikumsside. Vi vil ikke bevisst samle informasjon fra eller selge til barn under 13 år.

14. KONTAKT OSS
Hvis du har spørsmål angående denne personvern- og cookie-policyen, vennligst kontakt eieren og operatøren av denne nettstedsbransjen på:

Mesier AS
Attn: Privacy And Cookie Policy Officer
Mosseveien 148
1172 Oslo
Norway 
Email: post@mesier.com
Telephone: +47 (98) 26 05 80

15. GJENNOMFØRENDE LOV
Denne personvern- og cookie-politikken skal styres av og tolkes i overenstemmelse med lovene i Norge. Tvister som oppstår i forbindelse med denne personvern- og cookiepolitikken skal være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til Norges domstoler.