Personvern og informasjonskapsler

Opprettet: 01.01.2017

Sist endret: 28. februar 2020

1.INTRODUKSJON

Mesier AS eier og driver denne hjemmesiden. Alle referanser til mesier.com som: «vi», «oss», eller dette «nettstedet» skal tolkes til å bety Mesier AS. Vi forstår at besøkende på dette nettstedet er opptatt av personvern. Følgende beskriver personvern og bruk av informasjonskapsler (cookies), inkludert personlig informasjon (definert nedenfor), som vi samler inn via dette nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet godtar du fremgangsmåten som er beskrevet i retningslinjene for personvern og informasjonskapsler.

2. HVORDAN VI MODIFISERER DENNE PERSONVERNSERKLÆRINGEN

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvern- og informasjonskapsel-erklæringen når som helst, og uten forhåndsvarsel. Dette gjøres ved å legge ut en endret personvern- og informasjonskapsel-ererklæring som alltid er tilgjengelig ved å klikke på «Personvern og Informasjonskapsler» -lenken på nettstedets hjemmeside. Dersom du fortsatt benytter deg av dette nettstedeter, aksepterer du de endrede retningslinjene for personvern og informasjonskapsler.
Du bør sjekke retningslinjene for personvern og informasjonskapsler via denne lenken med jevne mellomrom. Datoene øverst i dette dokumentet indikerer om det er gjort en endring og når denne ble gjort. Når det gjelder personopplysninger (definert nedenfor), vil vi, ved vesentlige endringer innhente samtykke for dette.

3. DATABEHANDLER PÅ VEGNE AV DATAKONTROLLER

Mesier AS tilbyr sine kunder en portal for online samarbeid. Dette betyr at vi ikke eier  eller kontrollerer noe av informasjonen vi behandler på vegne av våre kunder. Våre kunder eier og kontrollerer sine data (datakontroller). Vi mottar denne informasjonen bare som en databehandler på vegne av våre kunder.

I vår rolle som databehandler på våre kunder behandler vi data i overenstemmelse med gjeldende regler. Vi kjenner ikke til hvilken type informasjon som faktisk blir behandlet eller lagret av våre kunder på våre systemer. Vi har ingen generell direkte tilgang til slik informasjon, bortsett fra det som uttrykkelig er godkjent av våre kunder.
Hvis du er en person som arbeider for eller med en av våre kunder (og dine data finnes i våre online produkter), og ikke lenger ønsker at de ligger der – kontakt den aktuelle kunden/selskapet direkte.

4. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER

Personlig informasjon:
Vi samler inn personlig informasjon som kan brukes til å identifisere deg. Personlig informasjon som vi samler inn kan variere og den kan omfatte en eller flere av følgende kategorier:

 1. Navn
 2. Fysisk adresse
 3. E-postadresse
 4. Telefonnummer
 5. Kredittkortinformasjon inkludert kredittkortnummer, utløpsdato og faktureringsadresse

Ikke-personlig informasjon:

Vi forbeholder oss retten til å samle inn anonym, ikke-personlig informasjon når du navigerer gjennom dette nettstedet. I tillegg forbeholder vi oss retten til å samle inn data som:

 • Nettlesertypen din
 • URL-en til det forrige nettstedet du besøkte
 • Datamaskinens operativsystem
 • IP-adresse (Internett-protokoll)
 • Internett-domene
 • Maskinnavn
 • Din internett leverandør
 • Dine clickstream-data
 • Dato og tidspunkter

Ikke-personlig informasjon er i det vesentligste anonymt når den samles inn. Det er imidlertid mulig at ikke-personlig informasjon kan brukes til å identifisere deg. Vi vil ikke bruke ikke-personlig informasjon til dette formålet.

5. HVORDAN SAMLER VI INN INFORMASJON

Vi samler inn informasjon på det tidspunktet du logger deg på hos oss/navigerer til vår hjemmeside. Vi samler inn personlig informasjon gjennom pålogging, registrerings former med salgsrettende hensikt, samt via support henvendelser. I tillegg samler vi inn informasjon gjennom kundeaktiviteter, fakturering og annen kommunikasjon mellom oss og kunde/leverandør.

6. VÅRE RETTNINGSLINJER FOR PERSONLIG INFORMASJON SAMLET INN DIREKTE FRA DEG

Personlig informasjon samlet inn direkte fra deg vil bare bli brukt til formålene med vår tjeneste. Vi vil gi deg muligheten til når som helst å trekke tilbake samtykke («ikke samtykke») for informasjonen som ble samlet inn av oss. Imidlertid kan bortvalget («ikke samtykke») ditt føre til at du ikke kan bruke tjenesten vår.

Dataintegritet. Vi gjør rimelige tiltak for å sikre at personlig informasjon som samles inn direkte fra deg, holdes nøyaktig, fullstendig, aktuell og ellers pålitelig i forhold til formålet med vår tjeneste. Den er ikke overdreven for de formålene den skal behandles for. Du har imidlertid ansvaret for å hjelpe oss med å opprettholde nøyaktig, fullstendig og aktuell personlig informasjon om deg.

Adgang. Ved mottak av en skriftlig forespørsel vil vi gi deg rimelig tilgang til personlig informasjon samlet inn direkte fra deg. Vi vil også ta rimelige tiltak for å tillate deg å gjennomgå personlig informasjon som er samlet inn direkte fra deg for å korrigere den informasjonen, med forbehold om følgende unntak:

 • Når den forespurte informasjonen gjelder en pågående etterforskning, rettssaker eller potensiell rettstvist.
 • Når byrden eller utgiftene ved å gi tilgang ville være uforholdsmessige til risikoen for personvernet til den identifiserbare personen, eller når rettighetene til andre enn deg ville bli krenket.

Videreoverføring. Hvis og når vi overfører personlig informasjon samlet inn direkte fra deg eller fra våre kunder som fungerer som datakontrollere (i) til tredjeparts databehandlere for å utføre behandlingsoppgaver på våre vegne og under våre instruksjoner, og (ii) hvis ikke annet er angitt i avsnitt 8 nedenfor krever vi at disse overførerne enten: (i) abonnerer på USA-EU og / eller USA-Sveitske Safe Harbor-prinsippene, EUs databeskyttelsesdirektiv og / eller den sveitsiske føderale loven om databeskyttelse, eller et annet funn av tilstrekkelighet; eller (ii) å inngå en skriftlig avtale med Mesier AS som krever at de skal tilby det samme beskyttelsesnivået som vi gir.

Sikkerhet. Vi har vedtatt en sikkerhetspolicy for å beskytte personlig informasjon samlet inn direkte fra deg og fra våre kunder som fungerer som datakontrollere mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring, endring og ødeleggelse. Denne policyen inkluderer rimelige og hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, inkludert passordbeskyttelse for online informasjonssystemer, begrenset tilgang til personlig informasjon og tekniske standard sikkerhetstiltak i bransjen. Vår sikkerhetsansvarlig er ansvarlig for å utføre undersøkelser av påståtte brudd på datamaskiner eller nettverk, hendelser eller problemer og omgående iverksette eventuelle nødvendige saneringer. Våre ansatte blir periodisk varslet om sitt ansvar i forbindelse med sikkerhetspolitikken. Vår sikkerhetsansvarlig er ansvarlig for at passende disiplinære tiltak blir tatt mot de som bryter sikkerhetspolitikken vår.

7. HVORDAN VI BRUKER INFORMASJON SAMLET INN DIREKTE FRA DEG

Vi bruker din personlige informasjon samlet inn direkte fra deg for utførelsen av våre tjenester, vår private, interne rapportering for dette nettstedet og sikkerhetsvurderinger for dette nettstedet.
Vi kan bruke din personlige informasjon som er samlet inn direkte fra deg for å sende deg e-post og / eller forhåndsinnspilte telefonmeldinger (se E-post og forhåndsinnspilte telefonmeldinger; OPT-OUT nedenfor).
Vi binder eller knytter IKKE din personlige informasjon som er samlet direkte fra deg til ikke-personlig informasjon med vedvarende identifikatorer. For eksempel vil vi ikke knytte eller knytte e-postadressen din (personlig informasjon) med informasjon samlet inn av en informasjonskapsel angående hvor lang tid du besøker nettstedet vårt (ikke-personlig informasjon).
Vi forbeholder oss retten til å benytte ikke-personlig informasjon fullt ut. Vi kan for eksempel bruke ikke-personlig informasjon for å gi bedre service til besøkende, tilpasse nettstedet basert på dine preferanser, sammenstille og analysere statistikk og trender om bruken av dette nettstedet, og på annen måte administrere og forbedre dette nettstedet for din bruk.

8. DELER VI DIN INFORMASJON?

Vår generelle policy er at vi ikke vil dele, selge, leie ut eller gi tilgang til din personlige informasjon til andre. De eneste unntakene fra denne generelle policyen: (i) er beskrevet i underavsnittene nedenfor, og (ii) hvis du eksplisitt godkjenner dette gjennom nettstedet vårt. Vi forbeholder oss retten til å dele ikke-personlig informasjon uten begrensninger.
Deling til andre selskaper. Vi forbeholder oss retten til å dele din personlige informasjon til alle selskaper (Tilknyttede enheter) vi samarbeider med, inkludert våre datterselskaper. Tilknyttede enheter er enheter som vi lovlig kontrollerer (ved stemmerett) eller som kontrollerer oss.
Offentliggjøring til tjenesteleverandører for drift av nettsteder.

Vi forbeholder oss retten til å dele din personlige informasjon til våre pålitelige tjenesteleverandører(tredjeparter) som hjelper oss med drift og vedlikehold av dette nettstedet. Vi behandler opplysninger om deg hos våre underleverandører i den grad det er nødvendig for at de skal yte sine tjenester til oss. Vi har databehandleravtaler med slike underleverandører for å sikre forsvarlig behandling av opplysningene. Vi kan dele opplysninger med andre selskap i vårt konsern for interne administrative formål, slik som analyse, rapportering og kundeadministrasjon.


Deling i forbindelse med oppkjøp/salg av bedrift. Hvis vi blir kjøpt opp eller fusjonert med en tredjepart, eller hvis vi selger bedriften, forbeholder vi oss retten til å overføre din personlige informasjon som en del av slik fusjon, anskaffelse, salg eller annet endring av kontroll. I det usannsynlige tilfellet av konkurs, insolvens, omorganisering, mottak eller oppdrag til fordel for kreditorer, eller anvendelse av lover eller rettferdige prinsipper som påvirker kreditorers rettigheter generelt, forbeholder vi oss retten til å overføre din personlige informasjon for å beskytte våre rettigheter eller som loven krever.
Deling i forbindelse juridisk prosess og håndhevelse. Vi forbeholder oss retten til å dele din personlige informasjon hvis vi har tro på at tilgang, bruk, bevaring eller utlevering av slik informasjon er rimelig nødvendig (i) for å tilfredsstille gjeldende lov, forskrift, juridisk prosess eller rettskraftig forespørsel (som f.eks. for eksempel å overholde en stevning eller rettskjennelse), eller (ii) for å undersøke eller håndheve brudd på våre rettigheter eller sikkerheten på dette nettstedet.

Deling til våre markedsføringspartnere og forhandlere; Dine personvernrettigheter i California i USA. Vi forbeholder oss retten til å dele din personlige informasjon til hvilket som helst av våre (i) markedsføringsselskaper som henviste deg til nettstedet vårt for salg av oss, og (ii) forhandlere som kan selge våre produkter på nytt og produktene til våre kunder som bruk vår tjeneste. Vi kan også dele din personlige informasjon til alle markedsføringspartnere som kan delta i tilbudet eller tilknyttet oppfyllelse. Informasjonen du måtte gi dem er underlagt personvernreglene deres. California Civil Code § 1798.83 tillater innbyggere i California å be om visse opplysninger om utlevering av deres personlige informasjon til tredjepart for direkte markedsføring. Du kan be om mer informasjon om overholdelse av California Civil Code seksjon 1798.83 (Se KONTAKT OSS nedenfor). Vær oppmerksom på at vi bare er pålagt å svare på en forespørsel per registrant hvert år, og vi er ikke pålagt å svare på forespørsler fremsatt på annen måte enn gjennom denne adressen


9. SPESIFIKKE OPPLYSNINGER OM INFORMASJONSKAPSLER OG WEB BEACONS

Cookies. En «cookie» er en liten programvarefil som er lagret midlertidig eller plassert på datamaskinens harddisk. Hovedformålet med en cookie er å la en webserver identifisere datamaskinen og nettleseren din, og skreddersy websider og / eller påloggingsinformasjon til dine preferanser. Informasjonskapsler hjelper oss med å få vist informasjonen du trenger for å bruke funksjonene til tjenesten og annen informasjon som vi anser for å være av interesse for deg. Ved å samle og huske informasjon om nettstedets preferanser gjennom informasjonskapsler, kan vi gi en bedre web- og markedsføringsopplevelse. Informasjonskapsler gir oss ikke tilgang til brukernes datamaskiner, og informasjonen vi samler inn via informasjonskapsler inkluderer ikke personlig informasjon.
Når du bruker tjenesten bruker vi «session cookies», som lar oss identifisere nettleseren din unikt mens du er logget inn og for å behandle dine online transaksjoner. Session-cookies forsvinner fra datamaskinen din når du lukker nettleseren eller slår av datamaskinen. Vi bruker også «persistent cookies» for å identifisere deg som mesier.com-kunde, agent eller sluttbruker og gjøre det lettere for deg å logge deg på og bruke tjenesten. Persistent cookies forblir på datamaskinen din etter at du har lukket nettleseren eller slått av datamaskinen.
Vi bruker forskjellige kategorier av informasjonskapsler, som er oppsummert nedenfor sammen med alternativene tilgjengelig for deg for å administrere dem.
Vesentlig: Viktige informasjonskapsler er de som er avgjørende for funksjonaliteten til tjenesten. Vi bruker disse informasjonskapslene for å holde en bruker logget inn i tjenesten og huske relevant informasjon når brukeren kommer tilbake til tjenesten.
Funksjonell: Vi bruker funksjonelle informasjonskapsler for å spore brukernes aktiviteter i tjenesten, forstå deres preferanser og forbedre deres brukeropplevelse. Disse informasjonskapslene kan også brukes til å huske konfigurasjoner av tjenesten som du kan tilpasse.
Markedsføring: Vi samarbeider med tredjepartsleverandører for å utnytte en rekke markedsføringskapsler som lar oss spore og analysere bruks-, navigasjons- og annen statistisk informasjon fra besøkende på nettstedet mesier.com. Denne informasjonen inkluderer ikke personlig informasjon, selv om vi kan knytte denne informasjonen på nytt til personlig informasjon vi har samlet inn når den blir mottatt. Markedsføringskapsler brukes også til å spore resultatene av våre annonser og blir benyttet i tredjeparts annonseringsnettverk som vi bruker. Disse annonsenettverkene følger aktiviteter på nettet til besøkende på mesier.com-nettstedet og bruker denne informasjonen til å informere, optimalisere og tjene skreddersydde annonser på mesier.com-nettstedet eller på andre nettsteder du besøker som vi tror vil mest mulig promotere tjenesten for deg.
Du kan generelt akseptere eller avvise bruken av informasjonskapsler gjennom en funksjonalitet som er innebygd i nettleseren din.
Hvis du vil lære mer om informasjonskapsler, eller hvordan du kontrollerer eller sletter dem, kan du gå til http://www.aboutcookies.org for detaljert veiledning. I tillegg tillater visse tredjeparts annonseringsnettverk, inkludert Google, brukere å velge bort eller tilpasse preferanser tilknyttet internett surfing. Hvis du vil lære mer om denne funksjonen fra Google, kan du gå til www.google.com/settings/ads/onweb/. Vær oppmerksom på at hvis du velger å deaktivere nettleserens mulighet til å godta informasjonskapsler, kan det hende at du ikke har tilgang til eller dra nytte av mange funksjoner i tjenesten.
Nett Beacons. En web beacon er et elektronisk bilde som er plassert i koden til en webside. Vi forbeholder oss retten til å bruke web beacons for å overvåke trafikkmønstrene til brukere fra en av sidene våre til en annen og for å forbedre nettstedets ytelse.

10. OPPDATERING AV PERSONLIG INFORMASJON

På forespørsel vil vi tillate deg å be om eller gjøre endringer eller oppdateringer av personlig informasjon samlet inn direkte fra deg for legitime formål. Vi ber om identifikasjon før godkjennelse av slike forespørsler. Vi forbeholder oss retten til å avslå alle forespørsler som er urimelig, repeterende eller systematiske, krever urimelig tid eller krefter fra vårt tekniske eller administrative personell, eller undergraver andres personvernrettigheter. Vi forbeholder oss retten til å tillate deg å få tilgang til din personlige informasjon på enhver konto du oppretter på dette nettstedet for å gjøre dine egne endringer eller oppdateringer, og i slike tilfeller vil instruksjoner for å gjøre slike endringer eller oppdateringer bli gitt der det er nødvendig.

11. E-POST OG FORHÅNDSINNSPILTE TELEFONMELDINGER ; OPT-OUT

Dette nettstedet behandler e-postmeldinger og andre elektroniske meldinger som sendes gjennom dette nettstedet konfidensielt og privat. Hvis du gir oss din e-postadresse som en del av personlig informasjon samlet inn direkte fra deg, kan du motta periodiske meldinger fra oss med informasjon som er spesifikk for nettstedet. Hvis du foretrekker å ikke motta disse periodiske e-postmeldingene, kan du melde deg av ved å følge instruksjonene i e-posten. Noen av disse e-postmeldingene fra oss kan inneholde kampanjetilbud på vegne av tredjeparts markedsføringspartnere som vi benytter. I disse tilfellene deler vi imidlertid IKKE din personlige informasjon med markedsføringspartner(tredjepart) i forbindelse med utsendelsen. Vi sender mailene for dem. Imidlertid, hvis du klikker på en av linkene til deres nettsteder eller godtar noen av disse kampanjetilbudene, vil din klikkinformasjon og all informasjon du gir i prosessen med registrering eller kjøp bli overført til disse nettstedene. Vi har ikke noe ansvar eller ansvar for retningslinjene og praksisene på disse nettstedene. Du må være nøye med å lese personvernreglene som er lagt ut på noen av disse nettstedene før du gir informasjon til dem.

12. LINKER TIL ANDRE SIDER; ONLINE ANNONSER

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder vi har et forretningsforhold med. Disse koblingene kan inneholde online annonser som vi anser som passende. Hvis du klikker på en av koblingene til deres nettsteder eller godtar noen av kampanjetilbudene deres, vil din klikkinformasjon og all informasjon du gir i prosessen med registrering eller kjøp bli overført til disse nettstedene. Vi har ikke noe ansvar eller ansvar for retningslinjene og praksisene på disse nettstedene. Du må være nøye med å lese personvernreglene som er lagt ut på noen av disse nettstedene før du gir informasjon til dem.

13. BARNS ONLINE-PERSONVERN

Vi er opptatt av å bevare personvern på nettet for alle besøkende på nettstedet, inkludert barn. Dette nettstedet er en generell side. Vi vil ikke bevisst samle informasjon fra eller selge til barn under 13 år.

14. KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål angående denne personvern- og informasjonskapsel erklæringen, vennligst kontakt eier:

Mesier AS
Attn: Privacy And Cookie Policy Officer
Mosseveien 148
1172 Oslo
Norway 
Email: post@mesier.com
Telephone: +47 (98) 26 05 80

15. GJENNOMFØRENDE LOV

Denne personvern- og informasjonskapslerpolitikken skal styres av og tolkes i overenstemmelse med lovene i Norge. Tvister som oppstår i forbindelse med denne personvern- og cookie eklæringen skal være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til Norges domstoler.